VMware tools updaten zonder herstart

Om VMware Guest in top conditie te houden is het belangrijk regelmatig de vmware tools te updaten.

Natuurlijk kan dit via de Gui maar het kan ook met Powershell.

Dat bespaard weer een hoop klikken, het onderstaande voorbeeld zorg dat vmware tools geinstalleerd worden op alle virtuele servers die aan staan en oude tools hebben.

De herstart wordt uitgesteld tot een moment dat het uitkomt, bijvoorbeeld tijdens een Windows update.

Get-VM | where-object {$_.powerstate -eq "PoweredON"} | % {get-view $_.ID} | where {$_.guest.toolsstatus -match "toolsOld" } | Update-Tools -noreboot