VM Disk vergroten

Met het volgende commando is het mogelijk de disk grote van een VM aan te passen

vmkfstools -X new_sizevmfs_name:disk_name

vmkfstools -X 8192m sanVOL3:data.vmdk

Als het een windows host betreft kun je hierna in windows de disk vergroten met de volgende commando's

Go to a cmd prompt

Type Diskpart

Dislpay your partitions by typing list partitions

Then you can simply focus on the partitoin by typing select partition

Finally type Extend

bron: http://support.microsoft.com/kb/325590