Herstarten virtual center agent

Het kan voorkomen dat je servers of templates binnen virtual center als offline ziet staan.

Met deze simpele opdracht kun je dit probleem oplossen.

/etc/rc.d/init.d/vmware-vpxa restart

Dit heeft natuurlijk alleen zin als de disken/LUNs/NFS shares gewoon werken anders heb je een ander probleem

TIP: voor 100% zekerheid kun je de host waarop je dit doet beter in maintenance mode plaatsen.