WIFI info met netsh

Soms is het makkelijk om te weten op welk kannaal je wifi accesspoint werkt, om problemen met bijvoorbeeld je buren te voorkomen

Voor Windows XP is er het programma netstumbler (http://www.netstumbler.com/), deze werkt echter niet in Vista.

Maar hiervoor is een prima oplossing namelijk het commando

netsh wlan show networks mode=bssid