Vista performance meten

Met behulp van Winsat is het mogelijk om performance meetingen te doen, je hebt hier dus geen tools meer nodig.

Bijvoorbeeld

winsat mem

kijkt hoeveel de bandbreedte is van het systeemgeheugen.

winsat disk -seq -read -drive c:

laat zien hoe goed uw c: schijf voor sequentiële leesoperaties presteert

enz