Windows 7 op een virtual harddisk installeren

Volg de volgende stappen om Windows 7 op een virtual harddisk te installeren

Start Windows 7 vanaf de cd en wanneer gevraagd wordt naar taal en andere instellingen toets dan shift + F10

type in de DOS box de volgende commando's

create vdisk file=<plaats voor je virtuele disk> type=fixed maximum=<grote van de vdisk in MBs>

select vdisk file==<plaats van je virtuele disk>

attach vdisk

exit

exit

Nu kun je verder gaan met de installatie zoals nogmaal en kies je gemaakte virtuele disk.

Je kan een melding krijg dat windows niet geïnstalleerd kan worden op deze disk, negeer deze melding en ga gewoon verder.