Windows 7 met USB stick installeren

Naast het met cd installeren van Windows 7 kun je ook een USB stick gebruiken.

Volg hiervoor de volgende stappen.

Start de gedownloade Windows 7 DVD in een virtuele server na de nu installeren melding op Shift en F10 doe je dit vanaf een Windows 7 desktop dan hoef je niet eerst een virtuele server te starten.

type in de dosbox de volgende commando's

diskpart

list disk

Zoek nu het nummer van de USB stick

Select disk <nummer van de USB stick>

clean

create partition primary

active

format fs=fat32 quick

exit

kopieer nu de inhoud van de ISO met het volgende commando

xcopy <cdrom>\*.* <usb>: /k /r /e /i /s /c /h