Microsoft security essentials

Ook microsoft heeft een gratis virus scanner beschikbaar gesteld die ook redelijk goed werkt.

Je kan deze scanner hier downloaden.

Het automatisch updaten van deze scanner laat echter de wensen over en kan soms dagen achter lopen, maak om die rede in de task scheduler een taak aan die het volgende commando elk uur uitvoert.

%ProgramFiles%\Microsoft Security Essentials\MpCmdRun.exe -SignatureUpdate