Tijd server aanpassen

In windows 2008 R2 is de optie net time /setsntp:<tijd server> niet meer beschikbaar.

De externe time server kun je met de volgende commando's aanpassen

W32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"<ip addresses>"

W32tm /config /reliable:yes

W32tm /config /update

W32tm /resync

Net stop w32time

Net start w32time

Om een server weer in te stellen dat deze weer normaal werkt (tijd van de domain controller halen) kun je de volgende commando's geven, deze stappen moet je bijvoorbeeld uitvoeren als je de PDC rol gaat verhuizen.

Net stop w32time

w32tm /unregister

server herstarten

w32tm /register