Using String Functions

Op powershell.com staat een handig lijstje met string functies die voor elke scripter zeer handig zijn.

Hier is de lijst.

"Hello".ToLower()

"Hello".ToUpper()

"Hello".EndsWith('lo')

"Hello".StartsWith('he')

"Hello".toLower().StartsWith('he')

"Hello".Contains('l')

"Hello".LastIndexOf('l')

"Hello".IndexOf('l')

"Hello".Substring(3)

"Hello".Substring(3,1)

"Hello".Insert(3, "INSERTED")

"Hello".Length

"Hello".Replace('l', 'x')

"Server1,Server2,Server3".Split(',')

" remove space at ends ".Trim()

" remove space at ends ".Trim(' rem')

bron:http://powershell.com/cs/blogs/tips/archive/2009/06/08/using-string-functions.aspx