Remote powershell

Eerst moet remote powershell worden aangezet met

Enable-psremoting

Voorbeeld om remote een powershell script te starten

$sessions=New-pssnapin -computername (get-content c:\names.txt)

$job=invoke-command -scriptblock {uit te voeren powershell commando's} -Asjob

Get-job

$results=recieve-job $job

bron: technet magazine NL 09-09