Powershell en Scheduled Tasks

Het kan wenselijk zijn een powershell script te schedulen zodat deze regelmatig wordt uitgevoerd.

Als je dit wil doen moet je het volgende instellen als je het het script voorbeeld.ps1 wil starten dat in de folder c:\scripts staat

C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command "c:\scripts\voorbeeld.ps1"

Het kan nodig zijn de executionpolicy van powershell aan te passen

Type hiervoor in powershel het volgende in om te kijken wat de policy nu is get-executionpolicy.

Aanpassen kun je met het command set-execution policy, voor je dit doet type eest

get-help set-executionpolicy om te zien opties je hebt incl voor en nadelen.