BSonPosh Powershell Module

De BSonPosh Powershell Module bevat een aantal zeer handige Functies die de moeite waard zijn.

Hier onder de lijst met functies.

List of Functions

------------------

 • Add-Accelerator
 • Add-SharePermission
 • Block-Script
 • ConvertFrom-BinaryIP
 • ConvertFrom-MaskLength
 • ConvertFrom-ShareReturnCode
 • ConvertTo-BinaryIP
 • ConvertTo-DistinguishedName
 • ConvertTo-DNSName
 • ConvertTo-KMSStatus
 • ConvertTo-MaskLength
 • ConvertTo-Name
 • ConvertTo-NetbiosName
 • ConvertTo-Sid
 • ConvertTo-UACFLag
 • Copy-Function
 • Disable-PagingFileAutoManage
 • Disable-RemoteDesktop
 • Enable-PagingFileAutoManage
 • Enable-RemoteDesktop
 • Export-Credential
 • Format-XML
 • Get-Accelerator
 • Get-ADACL
 • Get-AlternateDataStream
 • Get-Assemblies
 • Get-Bios
 • Get-BSonPosh
 • Get-ComputerDomainInfo
 • Get-ComputerSystem
 • Get-Constructor
 • Get-CPUUsage
 • Get-DCConnectionObject
 • Get-DiskPartition
 • Get-DiskSpace
 • Get-Domain
 • Get-DomainController
 • Get-Environment
 • Get-FileMD5
 • Get-Forest
 • Get-FSMO
 • Get-GlobalCatalog
 • Get-HyperVSetting
 • Get-InstalledSoftware
 • Get-IP
 • Get-IPRange
 • Get-KMSActivationDetail
 • Get-KMSServer
 • Get-KMSStatus
 • Get-LocalGroupMember
 • Get-MemoryConfiguration
 • Get-MotherBoard
 • Get-NetStat
 • Get-Network
 • Get-NetworkAddress
 • Get-NetworkLocation
 • Get-NICInfo
 • Get-OperatingSystem
 • Get-OSVersion
 • Get-PageFile
 • Get-PageFileSetting
 • Get-Processor
 • Get-RebootTime
 • Get-RegistryHive
 • Get-RegistryKey
 • Get-RegistryValue
 • Get-RemoteDesktop
 • Get-RemoteSession
 • Get-Routetable
 • Get-Schema
 • Get-SchemaClass
 • Get-SchemaOID
 • Get-SchemaProperty
 • Get-Share
 • Get-Site
 • Get-SiteLink
 • Get-SysInternals
 • Get-SystemType
 • Get-TraceFile
 • Get-Uptime
 • Get-WindowsExperienceIndex
 • Get-WindowsUpdate
 • Import-Credential
 • Invoke-PingMonitor
 • Invoke-uac
 • Invoke-WhoAmI
 • New-ADACE
 • New-AlternateDataStream
 • New-LocalGroupMember
 • New-PInvoke
 • New-RegistryKey
 • New-RegistryValue
 • New-Share
 • New-ShareObject
 • New-TempFile
 • Out-Voice
 • Ping-Subnet
 • Remove-Accelerator
 • Remove-LocalGroupMember
 • Remove-RegistryKey
 • Remove-RegistryValue
 • Remove-Share
 • Remove-SharePermission
 • Resolve-Host
 • Restart-RemoteService
 • Search-Registry
 • Select-LargeFile
 • Send-FTP
 • Set-ADACL
 • Set-HyperVSetting
 • Set-Network
 • Set-Network
 • Set-NetworkLocation
 • Set-PageFileSetting
 • Set-RegistryValue
 • Set-ServiceAccount
 • Set-Share
 • Set-SharePermission
 • Start-RemoteService
 • Stop-IE
 • Stop-RemoteProcess
 • Stop-RemoteService
 • Test-ADReplication
 • Test-Host
 • Test-Is64Bit
 • Test-KMSIsActivated
 • Test-KMSServerDiscovery
 • Test-KMSSupport
 • Test-LdapFilter
 • Test-Port
 • Test-PSRemoting
 • Test-RegistryKey
 • Test-RegistryValue
 • Test-Service
 • Trace-LDAP
 • update-Gac
 • Update-GPO
 • Wait-Port

How to Install

 • Unblock zip
 • Extract ZIP to your module folder $Env:PSModulePath. I found it better use the global module path (although it requires admin rights.)
 • Import-module bsonposh

bron: http://archive.msdn.microsoft.com/bsonposh <-Hier kun je ook altijd de laatste versie vinden van de bsonposh tools

De zipfile is hieronder te vinden.