Bekijken open bestanden op shares

Met deze code is het mogelijk om te kijken welke gebruiker met een server verbonden is, je kan het gebruiken bij bijvoorbeeld home folder acties.

$server = "servernaam"

$adsi = [adsi]"WinNT://$server/LanmanServer"

$shareusers = $adsi.psbase.invoke("sessions") | foreach {$_.gettype().invokeMember("user","GetProperty",$null,$_,$null)}

$sharecomputer = $adsi.psbase.invoke("sessions") | foreach {$_.gettype().invokeMember("computer","GetProperty",$null,$_,$null)}

#for($i=0;$i -lt $shareusers.length; $i++) { "{0}@{1}" -f $shareusers[$i],$sharecomputer[$i] }

foreach ($shareuser in $shareusers)

{

$shareuser

}