SSH installeren

Standaard is het niet mogelijk om een ubuntu server met SSH te bereiken.

Hiervoor moet je eerst SSH server installeren.

Dit kan met het volgende commando

sudo apt-get install openssh-server