Nagios installeren

Ik ben zelf een Windows beheerder en is dus niet echt thuis in Linux land.

Wat ik tijdens men eerste stapjes wel geleerd heb is dat documentatie vaak te wensen over laat en dat afhankelijk van waar je wat installeerd een totaal andere omgeving/setup kan hebben.

Voorbeeld

Als je nagios wil gebruiken (een gratis monitoring tool zoals bijvoorbeeld microsoft SCM/MOM) kun je deze installeren met het linux commando

apt-get install nagios3

of volgens de installatie stappen die staan op http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/toc.html

Gebruik je het apt-get commando wat lekker makkelijk en snel is dan staat je installatie op /etc/nagios3, doe je het volgens de instructie dan staat alles onder /usr/local/nagios

verder roep je bij optie 1 nagios aan met het commando nagios3 en bij de ander met nagios en om het nog leuker te maken zijn ook de config files anders van opmaak, indeling enz.

Om die rede kies ik zelf om nagios maar volgens de installatie instructie te gaan installeren, dit heeft ook als voordeel dat we geen bugfixes als

sudo /etc/init.d/nagios3 stop

sudo dpkg-statoverride --update --add nagios www-data 2710 /var/lib/nagios3/rw

sudo dpkg-statoverride --update --add nagios nagios 751 /var/lib/nagios3

sudo /etc/init.d/nagios3 start

bron: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-server-bugs/2009-June/013748.html

nodig hebben.

Persoonlijk hoop ik ook dat de linux mensen eens duidelijk afspraken maken waar (standaard) wat moet komen en zich er ook aan houden.

Maar genoeg, hier de stappen die ik gebruik heb voor het installeren van nagios

Deze stappen zijn een kopie van http://nagios.sourceforge.net/docs/3_0/quickstart-ubuntu.html met aanvullingen van mij die ik gehaald heb van vele sites en veel zoeken met google.

Introduction

This guide is intended to provide you with simple instructions on how to install Nagios from source (code) on Ubuntu and have it monitoring your local machine inside of 20 minutes. No advanced installation options are discussed here - just the basics that will work for 95% of users who want to get started.

These instructions were written based on an Ubuntu 6.10 (desktop) installation. They should work for an Ubuntu 7.10 install as well.

What You'll End Up With

If you follow these instructions, here's what you'll end up with:

  • Nagios and the plugins will be installed underneath /usr/local/nagios
  • Nagios will be configured to monitor a few aspects of your local system (CPU load, disk usage, etc.)
  • The Nagios web interface will be accessible at http://localhost/nagios/

Required Packages

Make sure you've installed the following packages on your Ubuntu installation before continuing.

  • Apache 2
  • PHP
  • GCC compiler and development libraries
  • GD development libraries

You can use apt-get to install these packages by running the following commands:

sudo apt-get install apache2 sudo apt-get install libapache2-mod-php5 sudo apt-get install build-essential

With Ubuntu 6.10, install the gd2 library with this command:

sudo apt-get install libgd2-dev

With Ubuntu 7.10, the gd2 library name has changed, so you'll need to use the following:

sudo apt-get install libgd2-xpm-dev

1) Create Account Information

Become the root user.

sudo -s

Create a new nagios user account and give it a password.

/usr/sbin/useradd -m -s /bin/bash nagios passwd nagios

On older Ubuntu server editions (6.01 and earlier), you will need to also add a nagios group (it's not created by default). You should be able to skip this step on desktop, or newer server editions of Ubuntu.

/usr/sbin/groupadd nagios /usr/sbin/usermod -G nagios nagios

Create a new nagcmd group for allowing external commands to be submitted through the web interface. Add both the nagios user and the apache user to the group.

/usr/sbin/groupadd nagcmd /usr/sbin/usermod -a -G nagcmd nagios /usr/sbin/usermod -a -G nagcmd www-data

2) Download Nagios and the Plugins

Create a directory for storing the downloads.

mkdir ~/downloads cd ~/downloads

Download the source code tarballs of both Nagios and the Nagios plugins (visit http://www.nagios.org/download/ for links to the latest versions). These directions were tested with Nagios 3.1.1 and Nagios Plugins 1.4.11.

wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.0.tar.gz wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios-plugins-1.4.13.tar.gz

3) Compile and Install Nagios

Extract the Nagios source code tarball.

cd ~/downloads tar xzf nagios-3.2.0.tar.gz cd nagios-3.2.0

Run the Nagios configure script, passing the name of the group you created earlier like so:

./configure --with-command-group=nagcmd

Compile the Nagios source code.

make all

Install binaries, init script, sample config files and set permissions on the external command directory.

make install make install-init make install-config make install-commandmode

Don't start Nagios yet - there's still more that needs to be done...

4) Customize Configuration

Sample configuration files have now been installed in the /usr/local/nagios/etc directory. These sample files should work fine for getting started with Nagios. You'll need to make just one change before you proceed...

Edit the /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg config file with your favorite editor and change the email address associated with the nagiosadmin contact definition to the address you'd like to use for receiving alerts.

vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

5) Configure the Web Interface

Install the Nagios web config file in the Apache conf.d directory.

make install-webconf

Create a nagiosadmin account for logging into the Nagios web interface. Remember the password you assign to this account - you'll need it later.

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Restart Apache to make the new settings take effect.

/etc/init.d/apache2 reload

Note: Consider implementing the ehanced CGI security measures described here to ensure that your web authentication credentials are not compromised.

6) Compile and Install the Nagios Plugins

Extract the Nagios plugins source code tarball.

cd ~/downloads tar xzf nagios-plugins-1.4.11.tar.gz cd nagios-plugins-1.4.11

Compile and install the plugins.

./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios make make install

7) Start Nagios

Configure Nagios to automatically start when the system boots.

ln -s /etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99nagios

Verify the sample Nagios configuration files.

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

If there are no errors, start Nagios.

/etc/init.d/nagios start

8) Login to the Web Interface

You should now be able to access the Nagios web interface at the URL below. You'll be prompted for the username (nagiosadmin) and password you specified earlier.

http://localhost/nagios/

Click on the "Service Detail" navbar link to see details of what's being monitored on your local machine. It will take a few minutes for Nagios to check all the services associated with your machine, as the checks are spread out over time.

9) Other Modifications

If you want to receive email notifications for Nagios alerts, you need to install the mailx (Postfix) package.

sudo apt-get install mailx sudo apt-get install postfix

You'll have to edit the Nagios email notification commands found in /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg and change any '/bin/mail' references to '/usr/bin/mail'. Once you do that you'll need to restart Nagios to make the configuration changes live.

sudo /etc/init.d/nagios restart

Configuring email notifications is outside the scope of this documentation. Refer to your system documentation, search the web, or look to the Nagios Support Portal or Nagios Community Wiki for specific instructions on configuring your Ubuntu system to send email messages to external addresses.

Compile and Install the Nagios NRPE

Met nrpe is het mogelijk om bijvoorbeeld windows eventlogs uit te lezen, mocht je dit niet nodig vinden dan kun je het nrpe gebeuren overslaan, dat maakt het allemaal weer wat makkelijker maar je mist wel veel functionaliteid.

Op de manier dat hier beschreven staat is het namelijk ook mogelijk je eigen scripts (batch,powershell,vbscript of wat je maak leuk vindt) in windows te gebruiken om zaken te controleren, het resultaat geef je vervolgens weer door aan nagios.

Hier de stappen

Extract the Nagios plugins source code tarball.

cd ~/downloads

wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagios/nrpe-2.x/nrpe-2.12/nrpe-2.12.tar.gz?use_mirror=ovh tar xzf nrpe-2.12.tar.gz cd nrpe-2.12

Compile and install the plugins.

./configure --enable-command-args

Mocht je nu problemen ondervinden en meldingen over ssl headers krijgen, voer dan even dit commando uit: apt-get install libssl-dev make all

make install-plugin

Nu moet de command.cfg worden aangepast

open in nano het volgende bestand /usr/local/nagios/etc/objects/command.cfg

Plak de volgende code onderdaan deze cfg

################################################################################

#

# NPRE commands

# ################################################################################

# this command runs a program $ARG1$ with arguments $ARG2$

define command {

command_name check_nrpe

command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$ -a $ARG2$

}

# this command runs a program $ARG1$ with no arguments

define command {

command_name check_nrpe_1arg

command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$

}

Zo staat alle command code nettjes bij elkaar in 1 file.

Verder is de documentatie van nagios wel oke al raad ik je wel aan de handleidingen van nagios te lezen en er zijn meerdere boeken.

Wat je op de windows host moet installeren en hoe je de eventlogs kan lezen staat hier.

Zo dit is de zoveelste nagios handleiding en ik hoop dat je er wat aan hebt, want tot zover heb ik veel handleidingen gelezen en overal klopt wel iets niet, dat is echt zonde en de kracht van windows denk ik, ja windows is niet open source en kost veel geld maar wat denk je dat het kost om 3 dagen bezig te zijn met het inrichten van een applicatie zoals nagios, en dat in vergelijking dat in windows bijna alles next,next finish is.

Voor de linux ontwikkelaars heb ik dan ook een paar tips

Zorg voor 100% correcte en complete handleidingen

Zorg voor een installatie die een beetje overal het zelfde is

en stop AUB met het ontwikkelen van vele vele vele linux varianten want 60+ linux versies gaat echt nergens meer over, heb liever een paar goeie waar we alles mee kunnen :-)

Mocht je nog een boek weten om linux beter te leren kennen, soort linux voor MCSE mensen zeg maar dan hoor ik het graag ;-) het gaat me hierbij wel om de server kant (commandline en scripting met het oogpunt vanuit beheer)

Bijvoorbeeld hoe maak je met linux een kantoor netwerk dus IPV Windows 2008 AD gebruik je linux .... en hiermee kun je accounts en settings beheren (policies) van linux werkplekken en voor software uitrol gebruik je dan .... ipv SMS,Altires of weet ik wat nog meer.