Old Stuf‎ > ‎Microsoft‎ > ‎Windows 2008 R2‎ > ‎

Tijd server aanpassen

In windows 2008 R2 is de optie net time /setsntp:<tijd server> niet meer beschikbaar.
 
De externe time server kun je met de volgende commando's aanpassen
 
W32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"<ip addresses>"
W32tm /config /reliable:yes
W32tm /config /update
W32tm /resync
Net stop w32time
Net start w32time

Om een server weer in te stellen dat deze weer normaal werkt (tijd van de domain controller halen) kun je de volgende commando's geven, deze stappen moet je bijvoorbeeld uitvoeren als je de PDC rol gaat verhuizen.

Net stop w32time
w32tm /unregister
server herstarten
w32tm /register 

Comments