Old Stuf‎ > ‎Microsoft‎ > ‎PowerShell‎ > ‎

Bekijken open bestanden op shares

Met deze code is het mogelijk om te kijken welke gebruiker met een server verbonden is, je kan het gebruiken bij bijvoorbeeld home folder acties.
 
$server = "servernaam"
$adsi = [adsi]"WinNT://$server/LanmanServer"
$shareusers = $adsi.psbase.invoke("sessions") | foreach {$_.gettype().invokeMember("user","GetProperty",$null,$_,$null)}
$sharecomputer = $adsi.psbase.invoke("sessions") | foreach {$_.gettype().invokeMember("computer","GetProperty",$null,$_,$null)}
#for($i=0;$i -lt $shareusers.length; $i++) { "
{0}@{1}" -f $shareusers[$i],$sharecomputer[$i] }


foreach ($shareuser in $shareusers)
{
    $shareuser
}

Comments